Våra Värderingar

Mångfald och allas lika värde är några av våra ledord, som vi jobbar efter.​ ​ Vårt fokus ligger alltid på individen. ​ ​Varje individ ska känna att de blir sedda och vår grundsyn är att alla människor har outnyttjade resurser. Mycket av vårt arbete går ut på att stärka individens förmåga att påverka sin egen livssituation till att uppnå nya mål och utvecklas. ​ ​ Dalarevansch är föreningen som inte bara snackar och tycker, utan tar tag och jobbar för lösningar, samt bidrar till ett mjukare, bättre och hållbarare samhälle.​

Tjänsteutbud

* Kompetensinventering​
* Teamutveckling​
* Rekryteringsstöd​
* Karriärväxling​
* Rehabkartläggning​
* Studie-/ yrkesvägledning