Fördelen med att samarbeta med oss

* Som företagare får du en möjlighet till att rekrytera duktig personal för en mindre debitering.

* Vi anställer personalen under en prövotid på 6mån - 1år och står för risken om det inte fungerar. Är ni nöjda, tar ni över anställningen.

* Vi bekostar arbetskläder, utbildningar, samt vissa verktygskostnader mm under prövotiden. Ni som arbetsgivare ska endast anvisa det arbete som ska utföras.

* Vi är er mellanväg, för att våga ta steget att prova rekrytera duktig kompetent personal med olika bakgrunder.

* Vi har alltid kontinuerliga möten för avstämning, så att vi ser att ni är nöjda och att det fungerar som det är tänkt, samt är vi alltid med vid introduktionen på arbetsplatsen.

* Ni kommer att automatiskt uppfylla CSR-Krav (Corporate Social Responsibility), vilket de flesta kommuner, Eu och storföretag idag kräver, för att få samarbeta med dem.

* Vi kommer att marknadsföra er på sociala medier, hemsidor mm och göra reklam för att ni är ett företag som värnar om allas lika värde och satsar på mångfald, samt är med och bidrar till ett bättre samhället.

* Avslutningsfasen i varje rekrytering är en viktig del för oss på Dalarevansch. Vi går igenom projektet och utbyter erfarenheter, för att kunna hitta ett fortsatt bra samarbete och utveckla relationen.

* Dalarevansch strävar alltid efter att utvecklas, för att ligga i framkant i de områden vi är verksamma i. Det gör vi genom en ständigt pågående dialog med våra deltagare och de företag vi samarbetar med.

* Ni blir ett företag som inte bara snackar, utan ni är även med och bidrar till ett bättre samhälle och gör skillnad.