Dalarevansch i korthet

Dalarevansch är en förening som bildades september 2013 men har många års erfarenhet inom branschen.
Dalarevansch jobbar med att stödja individer med socialmedicinska handikapp och integrationsbehov, samt stödjer
vi företag med rekryteringsbehov genom bra och kostnadseffektiva lösningar. Vi samarbetar med AF, Kriminalvården/frivården,
kommuner, näringslivet, samt olika yrkesutbildare som t.ex YA.

Mångfald och allas lika värde är några av våra ledord.
Vårt fokus ligger alltid på individen. Varje individ ska känna att de blir sedda och vår grundsyn är att alla människor har
outnyttjade resurser, så mycket av vårt arbete går ut på att stärka individens förmåga att påverka sin egen livssituation till att uppnå nya mål och utvecklas.

Dalarevansch har inget vinstbehov, utan allt går tillbaka till verksamheten för att kunna ge så mycket stöd som möjligt.
Vi utbildar alla våra anställda i deras yrke så att individen ska få de kompetenser som behövs och vi bistår även med
ekonomiska medel för de som vill ta körkort.

Föreningen uppfyller CSR-Krav (Corporate Social Responsibility) och innehar F-skatt samt är momsregistrerad. Alla våra
anställda och föreningen är fullt försäkrade. Föreningen erhåller inga föreningsbidrag eller andra bidrag utan finansieras
av inkomst från företag samt lönebidragsstöd under de anställdas upplärningstid.

Vi som har bildat föreningen har bakgrunder som egna företagare inom många olika branscher, vilket gör att vi har god kännedom
inom alla branscher. Andra egenskaper som vi i föreningen har är erfarenhet av ledarskap från försvarsmakten bland annat som officerare
i flottan, ledarskapsvana som VD, samt erfarenheter från Läkaryrket och forskning på Karolinska institutet mm.

Vi har idag ett gott utfall på de personer vi jobbat med (80%) och mycket nöjda företagare och samarbetspartner. Några företag vi samarbetar med är Sjöbergs ställningar AB, Maximera Bygg AB, LW Invest AB, Gräsbergs trä&emballage AB, Smedjebackens trä&list AB med flera, och vi får fler och fler förfrågningar. Dalarevansch är föreningen som inte bara snackar och tycker, utan tar tag och jobbar för lösningar, samt bidrar till ett mjukare, bättre och hållbarare samhälle. Vi finns idag i Dalarna och Stockholm men har som ambition att fortsätta växa då vi ser att behovet och efterfrågan är stor.

Vi som arbetar i föreningen

Connie Andersson

Ledarutbildad inom idrottsrörelsen med många års erfarenhet som ledare från ungdom till a-lag. Erfarenhet av pedagogiskt arbete som lärare i mellanstadiet, samt extraresurs för elever med inlärningssvårigheter under 2år.​ Erfarenhet som försäljningschef och säljledare inom livsmedel samt bygg och industri med flertalet anställda säljare.​ Ledaregenskaper som företagare med internationella verksamhetsområden som USA, Spanien, Kina, Turkiet, Italien, samt Ryssland och alla våra nordiska grannländer.​ Har haft 1-40 anställda och coachat samt ledsagat dem mot nya mål.​

Mikael Carlsson

God vana av personalplanering och utveckling inom personlig-assistentyrket, goda ledaregenskaper genom att ha varit verkstadschef inom bilindustrin med flertal anställda, samt är också bevandrad inom ledarutveckling. Har även hög kompetens inom konflikthantering.​

Johan Kaiser

God ledarvana från arbete som stabsofficer i stridsledningsgrupp, stabsofficer i stridsledningsgruppen för kustjägarna, utbildad inom militärkommunikation och krishantering, är dykarutbildare, innehar skepparexamen(B), samt har egenskaper som VD för Americas cup osv​

Björn Dobos

Ledning av personal inom sjukvård/forskning /utbildning, samt inom idrottsrörelsen(simning) som ledare och tränare. Erfarenhet som VD och ledare inom eget samt i näringslivet inom callcenter, resebyråer mm​